Scroll Top

НИЕ МОЖЕМ
UU
ДА ВИЖДАМЕ ДЕТАЙЛИТЕ
ДА СЪЗДАВАМЕ ЕФЕКТИВНИ СТРАТЕГИИ
ДА ТВОРИМ ДОВЕРИЕ
УСЛУГИ
CORPORATE PR
EVENT MANAGEMENT
MEDIA MONITORING
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
CRISIS COMMUNICATIONS
MEDIA BUYING
PUBLIC AFFAIRS
BRAND COMMUNICATION
EMPLOYER BRANDING
MEDIA TRAININGS
CREATIVE AND PRODUCTION
НИЕ СМЕ
ТВОРЦИ ПО ДУША И КРЕАТИВНИ ПО ПРИРОДА
ВРЪЗКА С НАС
АДРЕС: 1000 София, УЛ. “КНЯЗ БОРИС” 96, ЕТ. 1  ТЕЛ: 0887 376 885
ПИШЕТЕ НИ

ПРАЙМ ТАЙМ ЕООД започна изпълнението на проект по Договор № BG16RFOP002-2.073-1037-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.
Общата цел на проекта е: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места“.
Обща стойност на проекта: 10000.00 лв., от които 8500.00 лв. европейско и 1500.00 лв. национално съфинансиране.
Дата на стартиране на проекта: 26.06.2020
Дата на приключване на проекта: 26.09.2020